BOZP Bezpečnost práce

Naše nové stránky naleznete na adrese oikosgroup.cz

Naše nové stránky naleznete na adrese oikosgroup.cz

BOZP
  • bezpečnost práce
  • podniková ekologie
  • požární ochrana
  • ochrana přírody

OIKOS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naše nové stránky naleznete na adrese oikosgroup.cz.

Vítejte na stránkách firmy Adam Véle – OIKOS poskytující služby v oblasti životního prostředí (podnikové a průmyslové ekologie), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Služby BOZP poskytujeme jednorázově i formou outsourcingu. Působíme především v Praze, Středočeském, Libereckém a částečně i Královéhradeckém kraji. Nabízíme Vám externí zajištění funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (technik BOZP), technika požární ochrany a podnikového ekologa.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci našich služeb bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO) a podnikové ekologie Vám nabízíme komplexní poradenství, vypracování a vedení veškeré povinné i vnitropodnikové dokumentace, školení pracovníků (obecná i specializovaná na konkrétní rizika, školení první pomoci, školení řidičů referentských vozidel, školení z EMS), odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO, identifikaci a vyhodnocení rizik, stanovení nápravných opatření, provádění preventivních požárních prohlídek a kontrol bezpečnosti práce, dohled nad pracovníky, zastupování při jednáních s úřady, prodej bezpečnostních tabulek.

Co Vám přinese spolupráce s námi?

Aktuální informace o zákonných požadavcích na bezpečnost práce (BOZP), požární ochranu (PO) i ochranu životního prostředí, výkon všech povinností odborně způsobilými osobami, finanční úspory (zejména při dlouhodobé spolupráci), zvýšení společenské prestiže a konkurenceschopnosti (snížení počtu pracovních úrazů, splnění požadavků na zavedení systémů ISO 14001 – Systém environmentálního managementu a OHSAS 18001 - Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Naším podnikatelským krédem je osobní a přátelský přístup, zaměření na problémy klienta, finanční dostupnost. Nevěříte? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme vyřešit jakýkoli problém!

Ručíme za kvalitu provedených služeb. Jsme držiteli odborných osvědčení:

  • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP)
  • požární technik (technik PO)
  • osvědčení o kvalifikaci interního auditora se zaměřením na uplatňování požadavků normy ČSN EN ISO 19011 pro audit QMS, EMS, OHSAS
  • osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45 i zákona č. 114/1992 (naturová hodnocení).

Školení BOZP i dokumentace v angličtině

Máte zaměstnance, kteří nerozumí česky? Pokud ano, nabízíme Vám školení i zpracování dokumentace z BOZP, PO i podnikové ekologie v angličtině.

Adam Véle OIKOS BOZP Bezpečnost práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | technik BOZP BOZP Bezpečnost práce | tvorba webových stránek webdesign Jan Kolář BOZP