služby v ochraně přírody služby v ochraně přírody

Publikace

Služby v ochraně přírody

Véle, A., Holuša, J., Microclimatic conditions of Lasius flavus ant mounds. International Journal of Biometeorology, doi.: 10.1007/s00484-016-1275-z

Véle, A., Modlinger R., 2016: Foraging strategy and food preference of Formica polyctena ants in different habitats and possibilities for their use in forest protection. Forestry Journal, 62: 223-288.

Véle, A., Holuša, J., Horák, J., 2016: Ant abundance increases with clearing size. Journal of Forest Research, 21 110-114.

Rada, S., Štěpánová, L., Losík, J., Šipoš, J., Holuša, J., Kuras,T. 2015: How does Oedipoda germanica (orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology, 112: 486-492.

Zahradník, P., Holuša, J., Knížek, M., Liška, J., Lubojacký, J., Pešková, V., Véle, A ., Zahradníková, M.,2015 : Živočišní škůdci v lesích Česka v letech 2013/2014. In: Knížek M. (ed.): Škodliví činitelé v lesích Česka 2014/2015. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Průhonice, 23. 4. 2015. Zpravodaj ochrany lesa, p. 47-58.

Véle, A., Holuša, J., Tragnerová, J. 2015: Sukcese mravenců na spáleništi v lesnaté krajině: příkladová studie z národního parku České Švýcarsko‏ (Ant succession on burned areas in forested landscape: a case study from the Bohemian Switzerland national park). Zprávy lesnického výzkumu, 60: 47-52.

Štěpánová, L., 2014: Hnízdění brhlíka lesního (Sitta europea) ve stěně domu. Panurus 23: 111-112.

Božanić, B., Hradílek, Z., Machač, O., Pižl, V., Šťáhlavský, F., Tufová, J., Véle, A. , Tuf, I.H., 2013: Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica, 65: 197-206.

Véle A., Holuša J., 2012: Mravenci a lesní hospodářství - oboustranně pozitivní vazby. Zpravodaj ochrany lesa, 16: 69-72.

Véle A., Holuša J., Frouz J., Konvička O., 2011: Local and landscape drivers of ant and carabid beetle communities during spruce forest succession. European Journal of Soil Biology, 47: 349-356.

Laška V., Kopecký O., Růžička V., Mikula J., Véle A., Šarapatka B., Tuf I.H., 2011: Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology, 39: 393–398.

Véle A., Holuša J., Hlásny, T., 2011: Food Gathering Efficiency of the Common Red Ant (Myrmica rubra): Impact for Butterflies of the Genus Phengaris. Sociobiology, 57: 397-410.

Véle A., Holuša J., 2010: Dřevokazní mravenci. Lesnická práce, 89: 46-47.

Véle A., Frouz J., Holuša J., Kalčík J., 2010: Chemical properties of forest soils as affected by nests of Myrmica ruginodis (Formicidae). Biologia, 65: 122-127.

Holuša, J., Marhoul, P., Štěpánová, L., Kočárek, P., 2009: The occurrence of the Red-winged Grasshopper Oedipoda germanica in the Czech Republic (Orthoptera: Acridiidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 94: 15–21.

Véle A., Holuša J., Frouz J., 2009: Sampling for ants in different-aged spruce forests: A comparison of methods. European Journal of Soil Biology, 45: 301-305.

Véle A., Holuša J., Frouz J., 2009: Ecological requirements of some ant species of the genus Formica (Hymenoptera, Formicidae) in spruce forests. Journal of Forest Science, 55: 32-40.

Véle A., Holuša J., 2008: Impact of vegetation removal on the temperature and moisture content of red wood ant nests. Insectes Sociaux, 55: 343-369.

Véle A., Holuša J., 2007: Současné poznání biologie a ekologie lesních mravenců (Hymenoptera: Formicidae). Zprávy lesnického výzkumu, 52: 87-97.

Véle A., Holuša J. 2007: Mravenci ve smrkových lesích. Lesnická práce, 86: 100-101.

Holuša J., Liška J., Modlinger R., Véle A., 2007: On occurrence of web-spinning sawflies of the genus Cephalcia (Hymenoptera, Pamphiliidae) in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 53 (Special issue): 58-63.

Služby v ochraně přírody

Svahová 830, 468 22 Železný Brod
Adam Véle
Email: a.vele@oikosgroup.cz
Tel.: +420737309406